Najlepsze wczasy i wakacje w Krynicy tylko u nas

Beskid Sądecki

Beskid Sądecki

Sie 14, 2015

Beskid Sądecki to łańcuch górski położony w południowej części naszego kraju. Jest to jednocześnie jedno z najmniej zatłoczonych pasm górskich. Beskid Sądecki należy do Beskidów Zachodnich, na terenach województwa małopolskiego oraz powiatu nowosądeckiego.

Do Beskidu Sądeckiego zaliczane są następujące pasma:
– Pasmo Jaworzyny
– Pasmo Radziejowej
– Góry Leluchowskie
– Góry Lubowelskie.

Beskid Sądecki graniczy z Beskidem Niskim, Górami Grybowskimi, Pogórzem Rożnowskim, Beskidem Wyspowym, Gorcami i Małymi Pieninami. Dolina Popradu dzieli Beskid na dwie części: – północno- wschodnia i wschodnia z Pasmem Jaworzyny i Górami Leluchowskimi
– południowo – zachodnia i zachodnia z Pasmem Radziejowej i Górami Lubowelskimi (te drugie prawie w całości znajdują się na Słowacji). Pasma te zostały w sposób umowny przedzielone ze względu na granicę państwa, która poprowadzona została od Popradu doliną Czercza, poprzez Przełęcz Gromadzką, a następnie doliną Wielkiego Lipnika.

Najwyższy szczyt Beskidu Sądeckiego – Radziejowa 1266m n.p.m. znajduje się w Paśmie Radziejowej. Pasma Beskidu Sądeckiego są podłużne, składające się z głównego grzbietu, od którego odchodzą liczne boczne grzbiety, które w większości są pokryte lasami.

Beskid Sądecki stanowi jeden z najpiękniejszych regionów turystycznych w Polsce, a co najważniejsze, nie jest tak zatłoczony jak Tatry i Zakopane. I tak jak wakacje w Barcelonie są pełne zabytków, tak Beskid zapewnia rewelacyjne krajobrazy. Piękne widoki i brak stromych górskich zboczy sprawia, że Beskid ten jest idealnym miejscem do turystyki pieszej i rowerowej. Jego walory turystyczne podnoszą licznie występujące tu zabytki, w szczególności obiekty architektury drewnianej, klasztory, zabytkowe kościoły, cerkwie oraz baszty. Szczególne znaczenie dla turystyki uzdrowiskowej ma występowanie licznych źródeł wód mineralnych. Źródła te są naturalnym bogactwem regionu i dały podstawę do stworzenia tutaj ośrodków leczniczo-wypoczynkowych. Ze względu na piękno otaczającego krajobrazu, w 1987 roku, utworzono na terenie Beskidu Sądeckiego Popradzki Park Krajobrazowy.