Najlepsze wczasy i wakacje w Krynicy tylko u nas

Góry Leluchowskie

Góry Leluchowskie

Sie 14, 2015

Góry Leluchowskie znane są także pod nazwą Grupa Zimnego i Dubnego. Zlokalizowane są w Beskidzie Sądeckim, na granicy ze Słowacją. Najwyższym szczytem pasma jest Kraczonik o wysokości 936m n.p.m. Najważniejszym, z turystycznego punktu widzenia, jest szczyt Dubne ( 885 m n.p.m.), gdyż na nim znajduje się skrzyżowanie szlaków.

Góry Leluchowskie graniczą:
od zachodu – z doliną Popradu na odcinku od Leluchowa do Muszyny,
od północy i wschodu – z doliną Muszynki od ujścia do Popradu w Muszynie, do źródeł na Przełęczy Tylickiej,
od południa – z grzbietem wododziałowym między zlewnią Topľi a zlewnią Popradu, a następnie doliną potoku Smereczek od wsi Obručné do jego ujścia do Popradu w Leluchowie.

Do wybuchu II wojny światowej pasmo Gór Leluchowskich zamieszkiwali Łemkowie. Przetrwali na tych terenach przez całą wojnę. Jednak w 1947 zostali wysiedleni w ramach Akcji Wisła. Spalono ich zabudowania, a gdzieniegdzie zachowały się cerkwie i krzyże. W późniejszym okresie tereny te zaczęły być zasiedlane przez napływową ludność polska. Jedynie najlepsze tereny w dolinach nadawały się do wykorzystania pod uprawę. Również tam powstały nowe zabudowania. Nieużytkowane, liczne polany na grzbietach i stokach gór zostały częściowo zalesione przez człowieka, a częściowo samorzutnie zarastają lasem.

U podnóży Gór Leluchowskich zlokalizowane są takie miejscowości, jak: Muszyna, Powroźnik, Tylicz i Muszynka. Można w nich znaleźć liczne kwatery, które podobnie jak noclegi Bibione oferują wygodne zakwaterowanie w atrakcyjnej cenie. Obecnie wnętrze gór jest prawie całkowicie zalesione i bezludne, czym przypomina sąsiedni Beskid Niski. Jedyną wsią w głębi gór jest Wojkowa, a na samej granicy, leżą wsie Leluchów i Dubne, zamieszkane przez unikatową grupę etnograficzną Wengrinów.

Przez Góry Leluchowskie biegną trzy znakowane piesze szlaki turystyczne:
– żółty: Muszyna – szczyt Dubne – Wojkowa – Muszynka
– niebieski: Powroźnik – szczyt Dubne – Kraczonik – Leluchów
– czerwony wzdłuż granicy polskiej: Obručné – Kamienny Horb – Pusta – Wysoka Horka – Jawor – Przełęcz Tylicka.