Najlepsze wczasy i wakacje w Krynicy tylko u nas

Okolice Łabowej

Okolice Łabowej

Cze 11, 2013

Kierując się na wschód od Łabowej dojedziemy do Kamiannej. Wieś zasłynęła dzięki ks. dr Henrykowi Ostachowi, który przybył tutaj w latach 60. XX wieku. Jego zainteresowania skupiły się na licznych w okolicy pasiekach, których wyroby wykorzystuje się w tzw. apiterapii. Dzięki ks. Ostachowi we wsi zorganizowano pierwszy Sądecki Dzień Pszczelarza, a w następnych latach wzniesiono Dom Pszczelarza. Raczej żaden blog o podróżach nie prezentuje tego miejsca. Obecnie jest to główne centrum polskich pszczelarzy W pobliskiej pasiece „Barć” zorganizowano skansen – Muzeum Pszczelarstwa – podzielony na części: produkcji pasiecznej, farmacji, dydaktyczną. W sklepie przypasiecznym można zrobić zakupy. W Kamiannej są także trzy dobrze utrzymane stoki narciarskie, gdzie nurkowanie w śnieżnych zaspach może być prawdziwą przyjemnością do miłośników zimowych sportów.

Na zachód od Łabowej leżą trzy małe wioski, usytuowane wzdłuż niewielkich dopływów potoku Kamienicy Nawojowej. W pierwszej z nich – Nowej Wsi – zobaczyć można murowany kościół, wzniesiony w początkach lat 80. XX wieku na miejscu drewnianej cerkwi grecko- katolickiej z 1795 roku, która spłonęła w roku 1975. Nieopodal kościoła, na miejscowym cmentarzu, znajduje się grób biskupa Bazylego Maściucha (1873-1936), pierwszego apostolskiego zarządcy dóbr kościelnych na terenach Łemkowszczyzny. We wsi zachowały się też dziewiętnastowieczne murowane kapliczki.

W pobliskiej Roztoce Wielkiej stoi drewniana zachodniołemkowska cerkiew pw. św. Dymitra z 1819 roku (obecnie jest to filialna świątynia rzymskokatolicka parafii w Nowej Wsi). Wewnątrz zobaczyć można ikonostas z 1881 roku.

Trzecia wieś to Łosie. Znajduje się tu pełna uroku zachodniołemkowska cerkiew pw. św. Michała Archanioła wybudowana w 1826 roku. Świątynia ma charakterystyczną trójdzielną bryłę o strzelistej wieży. Wyposażona jest w ikonostas z przełomu XVIII i XIX stulecia (świątynia obecnie jest kościołem rzymskokatolickim podległym parafii w Nowej Wsi).

Rezerwat Baranowiec, utworzony w 1924 roku na powierzchni 21 hektarów, obejmuje fragment starej, stu pięćdziesięcioletniej buczyny karpackiej – niektóre drzewa osiągają nawet 30 metrów wysokości – oraz malownicze skałki piaskowcowe.

Rezerwat Uhryń, utworzony jeszcze za czasów hrabiego Stadnickiego, chroni wycinek dawnej puszczy karpackiej z jodłami, których wysokość dochodzi do 40 metrów. Warto również zobaczyć niewielkie malownicze rezerwaty przyrody w Łosiach oraz rezerwat Lembarczek z głębokimi jarami porośniętymi jodłą i buczyną karpacką.