Najlepsze wczasy i wakacje w Krynicy tylko u nas

Słotwiny

Słotwiny

Mar 22, 2013

Dawniej wieś, obecnie część Krynicy i jeden z głównych krynickich ośrodków narciarskich, położone nad potokiem Słotwinką, lewym dopływem Kryniczanki. Oś zabudowy stanowi ulica Słotwińska odchodząca na zachód od szosy Krynica – Nowy Sącz.

I choć wakacje Włochy oferują zdecydowanie ciekawsze, to okolice Słotwiny mają mnóstwo uroku i idealnie nadają się na weekendowe wypady.

Wieś Słotwiny została założona przez Hrycia Krynickiego na mocy przywileju wydanego przez biskupa Jerzego Radziwiłła w roku 1595. Należała do dóbr biskupiego „państwa muszyńskiego”. Mieszkańcy — ludność ruska obrządku wschodniego — zajmowali się pasterstwem i łowiectwem. W XVII w. działała tu huta szkła, dostarczająca zamkowi muszyńskiemu 1000 szyb rocznie. Samodzielna parafia greckokatolicka istniała w Słotwinach najprawdopodobniej od momentu założenia osady. W 1854 roku przyłączono ją do parafii krynickiej, ponownie oddzieliła się w 1927 roku. Rok później zbudowano nową plebanię. W okresie międzywojennym ludność Słotwin był pod względem wyznaniowym mieszana: we wsi żyło ok. 600 grekokatolików, 100 katolików rzymskich, 150 starozakonnych. Było także kilka rodzin cygańskich. Miejscowi Rusini poza tradycyjnymi zajęciami szukali dodatkowego zatrudnienia w uzdrowisku. Powszechnie zajmowano się dorożkarstwem.
—–
REKLAMA

Niezwykłe prezentem dla najbliższych może być profesjonalnie wykonana fotografia artystyczna!

Salon kosmetyczny Wrocław to miejsce, w którym specjaliści doradzą Ci i pomogą w zadbaniu o urodę Twojego ciała!

—–
W 1945 r. prawie cała ludność Słotwin została przesiedlona do Związku Radzieckiego. Przesiedleńcy zabierali ze sobą wszystko, co mogło się przydać, także część wyposażenia cerkwi. W następnych latach kilku rodzinom udało się powrócić do Polski. Pozostałych mieszkańców wsi deportowano w 1947 roku w ramach akcji „Wisła” i osadzono na Ziemiach Odzyskanych. Opustoszałe zabudowania zajęli polscy osadnicy przybyli z okolic Limanowej i Nowego Sącza.

W Słotwinach warto obejrzeć dawną cerkiew greckokatolicką p.w. Opieki Najświętszej Marii Panny, obecnie kościół parafialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Cerkiew zbudowano w latach 1887-88 na miejscu poprzedniej (z 1796 r.), którą zniszczył pożar. Jest to budowla drewniana o konstrukcji zrębowej, szalowana, kryta blachą, z kwadratową wieżą wtopioną w nieco szerszy od niej babiniec. Wewnątrz polichromia figuralna i ornamentalna z ok. 1930 r. Wyposażenie w większości przeniesiono z kościoła w Krynicy Zdroju. Z dawnego ikonostasu pozostało sześć ikon patriarchów. Ołtarze neorenesansowe. Parafia rzymskokatolicka istnieje od 30 VI 1981, wcześniej był to kościół rektoralny w Krynicy. W 2003 roku ukończono budowę nowego kościoła przy ul. Stara Droga. W okresie Bożego Narodzenia przed kościołem wystawiana jest szopka, którą wykonał nieżyjący już miejscowy rzeźbiarz Kazimierz Borecki.